top of page

Dijital Vatandaşlığın 9 Boyutu ve Cesur Yeni Dijital Dünya


 

O wonder! |Bu kadar bunca yakışıklı varlık varıp gelmiş buraya

How many goodly creatures are there here! |Ne güzel şeymiş meğer insanlık

How beauteous mankind is! |Böyle dünyalıları olan

O, brave new world, |Yaşasın bu yaman, bu cesur yeni dünya.

That has such people in't! |

Shakespeare - Fırtına

Cesur Yeni Dünya romanının başlangıcından.

 

Cesur Yeni Dünya kitabı 26. yüzyılda geçen ve teknolojinin çok gelişmiş olduğu bir distopyadır. Zannediyorum ki içinde yaşadığımız çağ da, kitapta tanımlanan o yeni cesur dünyanın başlangıç zamanlarını temsil ediyor. Biz de artık her sabah gözlerimizi cesur, yeni ve dijital olan bir dünyaya açıyoruz.

İnsanoğlu için yeni olan bu dünya, verebileceği zararlar ve özellikle farkında olmadan verilebilecek zararlar konusunda oldukça cesur. Bu cesaretin arkasında da teknoloji, yani dijital bir dönüşüm yatıyor. Bu dünyada hem zarar gören hem de zarar veren olmamak için iyi birer dijital vatandaş olmak ise altın kuralların başında geliyor.


Peki dijital vatandaşlık nedir ve nasıl iyi bir dijital vatandaş olunur?


Aslına bakarsanız dijital vatandaşlık sanal dünyadaki görgümüzü ve kurallara uygun davranmamızı yansıtır. Tamamen teknolojinin ve internetin, uygun ve doğru kullanımı ile ilişkilidir. Dijital vatandaşlık kavramı da zaten coğrafi sınırlara bağlı bir vatandaşlık algısının küreselleşmeyle ortadan kalkması, aynı dijital platformların dünyadaki tüm insanlar tarafından kullanılabilir olması dijital vatandaşlık kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Çubukçu ve Bayzan, 2013).


2007 yılında yaptıkları bir araştırmada Mossberger, Tolbert ve McNeal dijital vatandaşlığı; internetteki yazıları okuma, yazma, anlama ve gereken yerlere yönlendirme yetisine, ekonomik gücünün el verdiği bir geniş band erişimine sahip olan ve düzenli bir biçimde interneti etkin olarak kullanan kişilerdir şeklinde tanımlamışlardır. Ancak ISTE (International Society for Technology in Education) tarafından 2007’de yapılan tanıma göre; dijital vatandaşlık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yasal, etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayan davranışları çevrimiçi ortamda savunmak ve uygulamak olarak tanımlanmıştır. Bu tanım aslında dijital vatandaşlardan beklenenleri en iyi özetleyen tanımlardan biridir.