top of page

21. Yüzyıl Becerileri ve Z Kuşağı

Teknoloji ve eğitim yöntemleri hızla yenileniyor. Peki onlardan daha hızlı değişen Z kuşağını yakalamak mümkün olacak mı?

"Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek yarınlarından çalarız." John Dewey

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda gerçekleşen teknolojik değişim ve gelişimler, geride bıraktığı yüzyıla göre farklı becerilerin geliştirilmesini elzem hale getiriyor. Bu yüzyılda yetişecek olan bireylerin sahip olması gereken ve "21. yüzyıl becerileri" olarak adlandırılan beceriler genel bir çerçevede Resim 1'deki gibi özetlenmiştir:

21. yüzyıl öğrenmesi için P21 çerçevesi (partnership for 21st century learning (P21), 2007)

21. yüzyıl becerileri bu çerçevede; temel konular ve 21. yüzyıl temaları, yaşam ve meslek becerileri, öğrenme ve yenilenme becerileri, bilgi-medya ve teknoloji becerileri başlığı altında toplanmıştır. Temel konular ve 21. yüzyıl temaları en temel becerileri kapsarken; öğrenme ve yenilik becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ile yaşam ve kariyer becerileri ise temel becerilerin ardından kazanılacak üç ana beceri olarak kabul edilmektedir. (Trilling ve Fadel, 2009)

Peki bu başlıklar neleri içeriyor dediğimizde de, aslında son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz ve trend haline gelen birçok alan karşımıza çıkmaktadır. Temel konular başlığı; okuma ve dil becerileri, yabancı diller, sanat, sayısal ve sözel dersleri kapsamaktadır. Öğrenme ve yenilik becerileri; iletişim, işbirlikli çalışma yapma, yaratıcılığını kullanma ve eleştirel düşünme-problem çözme becerilerini kapsamaktadır. (Kylonen, 2012). Bilgi, medya ve teknoloji becerileri ise; dijital okuryazarlığı içermektedir. Kişilerin bulundukları dijital dünyada karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkabilmesi ve güvenli kullanımını içermektedir. Yaşam ve kariyer becerileri ise uyumlu ve girişken olma, üretken ve sorumluluk sahibi olma, liderlik edebilme gibi başlıkları içerir. Bana kalırsa bu başlığın en önemli adımlarından biri de bilişsel esnekliktir. Sürekli gelişen teknoloji iş hayatında da büyük değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimlere kendini kapamamak ve uyum sağlamak olarak isimlendirilen bilişsel esneklik de, yaşam ve kariyer becerisinde şimdiden kendini hissettirmektedir.


Peki 21. yüzyılda yetişen

Z kuşağı, 21. yüzyıldan daha hızlı değişirken bu becerilere adapte olabilecek mi?
Z kuşağı; bazı kaynaklarda 1996-1997 yılından itibaren doğanlar olarak kabul edense de genel kanı 2000'den sonra doğmuş bireylerin dahil olduğu kuşaktır. Bazı kaynaklarda; kristal nesil, internet kuşağı, i-kuşak, yeni sessiz kuşak, Google kuşağı, .com kuşağı gibi birçok isim ile de anılmıştır. Çok çabuk sıkılan bu kuşak, sürekli bir değişim beklemekte ve bu değişimleri çabuk tüketmektedir. Otorite tanımakta da zorlanan bu kuşak, zaman zaman ebeveynlerini içinden çıkılmaz durumlara sokabilmektedir. Bu kuşağı daha yakından tanımak istiyorsanız Evrim Kuran'ın "Telgraftan Tablete" isimli kitabını okumanızı öneririm.

Bir önceki kuşağa göre daha asosyal kabul edilen Z kuşağı, bir genelleme yapmak gerekirse, kendisini en iyi sanal mecralarda ifade etmektedir. Teknosa'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre; 7-16 yaş arasında yer alan çocukların %97'si YouTube'ta aktif olarak vakit geçirmektedir. YouTube'da yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşabilecekleri gibi, fazla vakit geçirmekten dolayı sağlık problemi de yaşama ihtimalleri bulunmaktadır. Bu konu hakkında çocuklarınızda farkındalık oluşturmak için, çocuklarınıza "Biraz Daha YouTube'ta Video İzleyebilir miyim?" kitabını okutabilirsiniz.

Z kuşağının teknolojinin içine doğmuş olması birçok noktada onlara avantaj da sağlamaktadır. Teknolojiye çok hakim olan bu nesil, dijitalleşen iş ve eğitim dünyasına daha çabuk adapte olabilmektedir. Ancak çabuk sıkılan yapıları, onların aşmaları gereken problemlerden biri durumuna gelebilir. Tam bir değişim çağı olan 21. yüzyılda, sıklıkla teknolojik gelişmelere şahitlik etmekteyiz. Bu yüzyıl, diğer yüzyıllara göre en hızlı gelişme kaydeden çağlardan biri olma özelliği taşımaktadır. Bu noktada 21. yüzyıl ile Z kuşağı birbirini tamamlamaktadır.

Eğitim dünyasında da bir önceki nesle göre daha fazla teknoloji kullanarak eğitim görmüş bir nesil ile karşılaşmaktayız. Bu nesil aslında birçok noktada aktif katılım göstermektedir. Gönüllülüğe önem vermekte ve bazen de çok özgüvenli olabilmektedir. Bilgiye çabuk erişim, eğitim dünyasında da z kuşağı için bir avantaja dönüşmektedir. Bu grup doğdukları çağ nedeniyle, bir önceki nesle göre başka bir dünyaya doğmuştur. Ancak bir önceki nesil olan Y kuşağı, genellikle Z kuşağının öğretmenlerini oluşturmaktadır. Bulundukları çağ ile eşsiz bir uyum yakalayan Z kuşağı için öğretmenlerin de derslerinde ve eğitim yöntemlerinde değişiklik yapmalıdır. Bu noktada blog yazımı bitirmek için John Dewey'in sözleri en uygunu olacaktır:

"Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek onların yarınlarını çalarız." - John Dewey


Kaynaklar:

  • Adıgüzel, O., H. Z. Batur ve N. Ekşili, “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı: 19, 2014, s. 165-182.

  • Bir Kuşağı Anlamak: Z Kuşağı Kimdir? (2018, September 17). Retrieved February 20, 2019, from https://www.egitimpedia.com/bir-kusagi-anlamak-z-kusagi-kimdir/

  • Kylonen, P. C. (2012). Measurement of 21st century skills within the common core state standards. Paper presented at the Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessments, May 7-8.

  • Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Francisco: Jossey-Bass.

  • Vogel, P., Generation Jobless?: Turning the Youth Unemployment Crisis Into Opportunity, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015), s. 50.

  • Yalçın, S. (2018). 21. Yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201.

  • X, N. (2018, March 06). Ezgi Yaman - 21.yy Becerileri Ve Maker Hareketi Nedir. Retrieved February 20, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=Q8tAJ9-rR0k

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page